Základní charakteristika

Hlavní charakteristika tepelného čerpadla

 • tepelná energie získaná ze země (zemní vrt, zemní kolektor…)
 • řízená vysoce účinná oběhová čerpadla topení a nemrznoucí směsi nejsou součástí tepelného čerpadla
 • scroll kompresor (možnost prodloužené záruky na kompresor až na 10 let)
 • ekvitermní regulátor energetické bilance se zobrazením ekologicky získávané energie
 • A++ energetická třída

Tepelná energie získaná ze země tepelným čerpadlem geoTHERM VWS, šetří nejen životní prostředí ale i Vaše provozní náklady na vytápění a přípravu teplé vody. Provozem tepelného čerpadla nevznikají žádné emise do ovzduší, pouze 25% z celkové topné energie se musí zabezpečit na provoz čerpadla z elektrického proudu.

Kvalitní technologie – Made in Germany.

Tepelná čerpadla řady geoTHERM jsou vyvíjena, testována a vyráběna v Německu. Podle kruhového cyklu (tzv. Carnotův cyklus) se energie odebírá z okolního prostředí, převádí na vyšší teplotní úroveň a tím je využitelná pro účely vytápění. V okruhu cirkuluje chladivo (bez FCKW) s extrémně nízkým bodem varu.

Možné primární zdroje tepelného čerpadla geoTHERM VWS

 • zemní vrt zemní
 • plošný kolektor
 • zemní kompaktní kolektor
 • podzemní voda (při použití mezivýměníku v primárním okruhu)

Základní charakteristiky tepelného čerpadla

 • topný faktor 4,3-4,4 dle modelu 22-45 kW (B0 W35 ΔT 5K)
 • vysoce účinný kompresor Scroll s možností prodloužené záruky na kompresor až na 10 let

Základní vybavení tepelného čerpadla

 • ekvitermní bilanční regulátor s grafickým znázorněním tepelného zisku
 • systém konektorů připojené Pro E
 • venkovní, akumulační, výstupní čidlo a čidlo zásobníku teplé vody